info@techage.com.vn 0979 79 97 97

danh mục sản phẩm

hỗ trợ trực tuyến

Mr.Hải
Mr.Hải: 0907.611.366

Giám sát - Điều khiển : 3RP-Relay thời gian

Giám sát - Điều khiển : 3RP-Relay thời gian

Relay thời gian SIRIUS , 3RP

 

 

3RP1560-1S..30/ 3RP1560-2S.. 30

3RP1560,  Relay thời gian dùng cho khởi động Sao/Tam giac, dead time  50ms và thời gian idling , 1 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             3NO

Dãy thời gian đặt: sao/tam giác 1…20s , thời gian idling 30…600s

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

 

3RP1574-1N../ 3RP1574-2N../ 3RP1576-1N../ 3RP1576-2N..

3RP157., Relay thời gian dùng cho khởi động Sao/Tam giac, dead time 50ms , 1 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1NO tức thời ; 1NO delay

Dãy thời gian đặt: 1…20s; 3 ... 60 s

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V; AC 50/60Hz 24/ 200…240V và DC 24V; AC 200…240/ 380…440V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

Relay thời gian SIRIUS , 3RP

 

3RP1531-. A…/ 3RP1532-. A…/ 3RP1533-. A…

3RP153.,  Relay thời gian OFF-delay dùng nguồn phụ, 1 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1CO

Dãy thời gian đặt: 0.5 ... 10 s; 1.5 ... 30 s; 5 ... 100 s

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

 

3RP1540-1…./ 3RP1540-2….

3RP1540, Relay thời gian OFF-delay  không dùng nguồn phụ, 9 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1CO ; 2CO

Dãy thời gian đặt: 0.05 ... 1 s; 0.15 ... 3 s; 0.3 ... 6 s; 0.5 ... 10 s; 1.5 ... 30 s; 3 ... 60 s; 5 ... 100 s; 15 ... 300 s; 30 ... 600 s

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V; AC 50/60Hz 24/ 200…240V và DC 24V; AC/DC 24…240V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

Relay thời gian SIRIUS , 3RP

 

3RP1511-. A…/ 3RP1512-. A…

3RP151., Relay thời gian ON-delay, 1 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1CO

Dãy thời gian đặt: 0.5 ... 10 s; 1.5 ... 30 s; 5 ... 100 s

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

 

3RP1525-1…./ 3RP1525-2….

3RP1525, Relay thời gian ON-delay, 15 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1CO ; 2CO

Dãy thời gian đặt: 0.05 ... 1 s; 0.15 ... 3 s; 0.5 ... 10 s; 1.5 ... 30 s; 0.05 ... 1 min; 5 ... 100 s; 0.15 ... 3 min; 0.5 ... 10 min; 1.5 ... 30 min; 0.05 ... 1 h; 5 ... 100 min; 0.15 ... 3 h; 0.5 ... 10 h; 1.5 ... 30 h; 5 ... 100 h;  1)

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V; AC 50/60Hz 24/ 200…240V và DC 24V; AC/DC 24…240V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

Relay thời gian SIRIUS , 3RP

 

3RP1505-1…./ 3RP1505-2….

3RP1505, Relay thời gian đa chức năng, 15 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1CO (8 chức năng); 2CO (16 chức năng);

Dãy thời gian đặt: 0.05 ... 1 s; 0.15 ... 3 s; 0.5 ... 10 s; 1.5 ... 30 s; 0.05 ... 1 min; 5 ... 100 s; 0.15 ... 3 min; 0.5 ... 10 min; 1.5 ... 30 min; 0.05 ... 1 h; 5 ... 100 min; 0.15 ... 3 h; 0.5 ... 10 h; 1.5 ... 30 h; 5 ... 100 h;  1)

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V; AC 50/60Hz 24/ 200…240V và DC 24V; AC/DC 24…240V

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

 

3RP1555-1A . 30/ 3RP1555-2A . 30

3RP1555, Relay thời gian phát xung, 15 dãy thời gian đặt

Tiếp điểm:             1CO

Dãy thời gian đặt: : 0.05 ... 1 s; 0.15 ... 3 s; 0.5 ... 10 s; 1.5 ... 30 s; 0.05 ... 1 min; 5 ... 100 s; 0.15 ... 3 min; 0.5 ... 10 min; 1.5 ... 30 min; 0.05 ... 1 h; 5 ... 100 min; 0.15 ... 3 h; 0.5 ... 10 h; 1.5 ... 30 h; 5 ... 100 h;  1)

Điện áp điều khiển: AC 50/60Hz 24/ 100…127 V và DC 24V; AC 50/60Hz 24/ 200…240V và DC 24V; AC 42…48/60 V và  DC 42…48/60 V.

Tiêu chuẩn: EN 60721-3-3; EN 61812-1 (DIN VDE 0435 Part 2021); EN 61000-6-2 and EN 61000-6-4; EN 60947-5-1 (VDE 0660 Part 200)

  • 1
  •      
Scroll to Top