info@techage.com.vn 0979 79 97 97

danh mục sản phẩm

hỗ trợ trực tuyến

Mr.Hải
Mr.Hải: 0907.611.366

3RV-Ngắt mạch bảo vệ Motor : 3RV Bộ bảo vệ motor

3RV-Ngắt mạch bảo vệ Motor : 3RV Bộ bảo vệ motor

3RV14, Size S2 (Loại bảo vệ biến thế)

 

Dòng định mức In :  24… 100A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 18.5kW đến 45kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 20 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 55mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC

3RV1431-….

3RV14, Size S0 (Loại bảo vệ biến thế)

 

Dòng định mức In :  16… 50A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 7.5kW đến 22kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 20 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 45mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC

3RV10, Size S3 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  24… 100A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 18.5kW đến 45kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 70mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1041-…

3RV10, Size S2 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  16… 50A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 7.5kW đến 22kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 55mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1031-….

3RV10, Size S0 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  0.16… 25A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 0.04kW đến 11kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 45mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

3RV1021-….

3RV10, Size S00 (Loại bảo vệ motor/ starter)

 

Dòng định mức In :  0.16… 12A ở điện áp 400V AC tương ứng dãy công suất motor từ 0.04kW đến 5.5kW

Điện áp hoạt động định mức Ue :    690V AC

Tần số định mức: 50/60Hz

Relay bảo vệ kiểu từ nhiệt

Dòng cắt tức thời Ii = 13 x In

Dòng cắt ngắn mạch Icu tại điện áp 400V AC : 50/100kA

Cấp độ ngắt :  CLASS 10, CLASS 20

Độ rộng thiết bị: 45mm

Ứng dụng: bảo vệ hệ thống, bảo vệ motor

Tiêu chuẩn: IEC 60947-1, EN 60947-1 (VDE 0660 Part 100) ; IEC 60947-2, EN 60947-2 (VDE 0660 Part 101) ; IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102)

Kiểu “Tăng độ an toàn” bảo vệ EEx e tương ứng ATEX directive 94/9/EC thích hợp bảo vệ quá tải cho motor loại chống nổ.

  • 1
  •      
Scroll to Top