info@techage.com.vn 0979 79 97 97

danh mục sản phẩm

hỗ trợ trực tuyến

Mr.Hải
Mr.Hải: 0907.611.366

MCB-Ngắt mạch tự động : 5SY/5SP Ngắt mạch MCB

MCB-Ngắt mạch tự động : 5SY/5SP Ngắt mạch MCB

5SY5 Ngắt mạch MCB

                             

                                

1 pole

2 pole

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính A; B; C; D

Dòng định mức In: 0.3 … 63 A

Số cực: 1/ 2  pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 440 V AC và 220V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn :  10 kA AC/ DC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898; EN 60947-2; CSA C22.2 No. 235

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274-1: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần, đối với 5SY5 ở định mức 40A, 50A và 63A là  10,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

Có thể lắp đặt thêm phụ kiện

Có khả năng truyền thông:  qua InstaBus/ EIB

5SP4 High Current Ngắt mạch MCB

 null

 null

 null

null 

1 pole

2 pole

3 pole

4 pole

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính A; B; C; D

Dòng định mức In: 80; 100; 125 A

Số cực: 1/ 2/ 3 và 4  pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn :  25 kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898; EN 60947-2

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274-1: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

Có thể lắp đặt thêm phụ kiện

Có khả năng truyền thông:  qua InstaBus/ EIB

5SY8 Ngắt mạch MCB

 

 

 

 

1 pole

1P+N/ 2 pole

3 pole

3P+N/ 4 pole

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính A; B; C; D

Dòng định mức In: 0.3 … 63 A

Số cực: 1/ 1+N/ 2 / 3/ 3+N/ 4 pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn :  25 kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898; EN 60947-2; CSA C22.2 No. 235

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274-1: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

Có thể lắp đặt thêm phụ kiện

Có khả năng truyền thông:  qua InstaBus/ EIB

5SY7 Ngắt mạch MCB

 

 

 

 

1 pole

1P+N/ 2 pole

3 pole

3P+N/ 4 pole

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính A; B; C; D

Dòng định mức In: 0.3 … 63 A

Số cực: 1/ 1+N/ 2 / 3/ 3+N/ 4 pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn :  15 kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898; EN 60947-2; CSA C22.2 No. 235

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274-1: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

Có thể lắp đặt thêm phụ kiện

Có khả năng truyền thông:  qua InstaBus/ EIB

5SY4 Ngắt mạch MCB

 

 

 

 

1 pole

1P+N/ 2 pole

3 pole

3P+N/ 4 pole

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính A; B; C; D

Dòng định mức In: 0.3 … 63 A

Số cực: 1/ 1+N/ 2 / 3/ 3+N/ 4 cực

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn :  10 kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898; EN 60947-2; UL 1077; CSA C22.2 No. 235

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274-1: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

Có thể lắp đặt thêm phụ kiện

Có khả năng truyền thông:  qua InstaBus/ EIB

5SY6 Ngắt mạch MCB

 

 

 

 

1 pole

1P+N/ 2 pole

3 pole

3P+N/ 4 pole

Đặc tính ngắt mạch: theo đường cong đặc tính A; B; C; D

Dòng định mức In: 0.3 … 63 A

Số cực: 1/ 1+N/ 2 / 3/ 3+N/ 4 pole

Điện áp hoạt động: Min. 24 V AC/ DC; Max. 440 V AC và 60V DC / cực

Khả năng cắt dòng ngắn mạch Icn :  6 kA AC

Tuân thủ tiêu chuẩn: IEC/ EN 60898; EN 60947-2; UL 1077; CSA C22.2 No. 235

Bảo vệ tránh tiếp xúc theo EN 50274-1: có

Số lần đóng ngắt: 20,000 lần

Nhiệt độ làm việc: - 25 … +45 oC

Có thể lắp đặt thêm phụ kiện

Có khả năng truyền thông:  qua InstaBus/ EIB

  • 1
  •      
Scroll to Top